sábado, 30 de marzo de 2013

"La Pascua floría". Canción de mona.

Esta canción de mona la cantaba mi madre, con ligeras variaciones muchameleras, por estas fechas. A ver si os gusta. La canción está sacada de este PDF (página 23) dedicado a "La mona"

Hay un par de párrafos que mi madre cantaba bastante diferente; voy a copiarlos en rojo. A mí me suenan bastante mejor.


Ja mos se aproxima la Pascua Floria
festes que en el any no hai atres millor
dies de jarana, de goig i alegria
que fan olviamos de tots els dolors.

Se fan les fadrines les espardenyetes
una bata nova i un fi mocaor
i van estos dies totes tan guapetes
que sols de mirales mos entra suor.Cuant se riem, cuant acordem la partía
allá a les nou, tot lo mes tard es la exía,
y es tradiçió, que una tecla ha de faltar...
exim a les once, pa plegar a mig dia
y a berenar per l'esprà.

Mos preparem, en se que ja va sent hora
perque anirem a verenar a defora
allí juguem al “pum” i “un rogle” farem
si es curta la bata, no desfer “la rata”
perque después te hu dirém.


Vine Sunsioneta i agarra de l’ansa
del cabás, que abulta mes que’l campanar
note a ta mare que està hui algo mansa
i esta circunstancia vullc aprofitar.

Recordes xiqueta lo be que hu pasarem
aquells anys que anarem junts a verenar
quant tu i jo erem novios i mos disgustarem
perque unes amigues te van enguiscar.

Prou que he pasat desde aquell dia hasta ara
pues el pecat me se coneix en la cara
m’has perdonat, pero mira si he patit
que vaig creure un dia que me moriria
si no era jo ton marit.

En se que al final de la esprà el sol declina
I esparsix la nit el seu negre oscur vel
formen ses parelles de fadrí i fadrina
que donen enveja hasta els àngels del cel.

Ya per la denit, el sol ya es declina,
i esparsix la nit el seu negre oscur vel
formen parelletes, de fadri i fadrina
que donen enveja als àngels del cel.

Al poble regresen cantant molt alegres
pensant en lo agust que en la esprà se han pasat
i alguns altres venen carregats de pedres
degut al vi negre que al cos li han posat.

Quina il.lusió que te la gent d’este poble
sense passió viuen molt be rics i pobres
per aixó jo be me pense divertir
i el que astó no fasa es un carabasa
perque al fí se ha de morir.

Saludos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Te agradezco mucho que visites mi blog, y mucho más que me dejes tus opiniones sobre los diferentes temas.